Về chúng tôi

Edutainment Viet Nam là Doanh nghiệp hàng đầu đào tạo và cung cấp các giải pháp giúp cho doanh nghiệp sở hữu đội ngũ nhân sự vững mạnh, LÀM VIỆC CHỦ ĐỘNG và HIỆU QUẢ thông qua HỆ THỐNG HÓA QUY TRÌNH NHÂN SỰ, HỆ THỐNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC RÕ RÀNG, các kỹ năng quản lý nhân sự cho các cấp lãnh đạo, quản lý cấp trung và đào tạo cầm tay chỉ việc cho cấp thực thi nhằm góp phần tạo sự thành công cho đối tác và phát triển cộng đồng.

Ưu điểm đào tạo

Nhằm nâng cao hiệu quả mang lại trong quá trình đào tạo, tính ứng dụng thực tế cao sau khi đã đào tạo, đồng thời không làm mất nhiều thời gian, chi phí và nguồn lực của doanh nghiệp.

Lĩnh vực đào tạo

Với đội ngũ giảng viên đầu ngành, đa lĩnh vực, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ đào tạo may đo đến mọi khía cạnh của doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo cho cấp quản lý

 • Quan hệ truyền thông & Quan hệ công chúng/ PR & MR
 • CEO Nâng cao – chuyên sâu về chiến lược/ Strategic Management for CEO
 • Tinh hoa quản trị nhân sự SHRM/ SHRM Essentials of HR Management
 • 7 Thói quen để Thành đạt / The 7 Habits of Highly Effective People 
 • Lãnh đạo với Tốc độ của Niềm tin / Leading at the Speed of Trust 
 • Lãnh đạo Tầm vóc / Leadership 
 • Chiến lược phát triển nguồn nhân lực/ Strategic HR: Delivering Business Results
 • Giám đốc điều hành/ Chief Executive Officer
 • Tinh hoa MBA dành cho Lãnh đạo/ MBA Essentials for Leaders
 • CEO Nâng cao – chuyên sâu về kinh doanh/ Sales & Marketing for CEO
 • CEO Nâng cao – chuyên sâu về tài chính/ Finance & Accounting for CEO
 • Tư tưởng Kinh doanh/ Business Ideology & Philosophy
 • Quản trị Chiến lược/ Strategic Management
 • hiến lược Đại Dương Xanh/ Blue Occean Strategy
 • Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo/ Leadership Development Program
 • Quản trị thương hiệu và Tiếp thị dành cho lãnh đạo/ Brand and Marketing Management for Leaders
 • Mô hình quản trị Thẻ điểm cân bằng/ Balance Scorecard
 • Văn hóa doanh nghiệp/ Corporate Culture
 • Nhân sự dành cho lãnh đạo/ HRM for Leaders
 • Pháp luật dành cho lãnh đạo/ Law for Leaders
 • Thuế dành cho lãnh đạo/ Tax for Leaders
 • Tài chính dành cho Lãnh đạo/ Finance for non-financial Leaders
 • Kế toán dành cho Lãnh đạo/ Acounting for Leaders
 • Giao tế Doanh Nhân/ Business etiquette
 • Phương pháp tư duy & Ra quyết định/ Critical Thinking & Decision Making
 • Kỹ năng làm việc nhóm/ Teamwork Skills
 • Kỹ Năng Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên/ Motivating Skills
 • Kỹ Năng Quản lý Cuộc họp/ Meeting Management Skills
 • Kỹ Năng Huấn Luyện & Truyền kinh nghiệm/ Coaching & Mentoring Skills
 • Kỹ Năng Quản Trị Sự Thay Đổi/ Change Management Skills
 • Phân công Phân nhiệm và Ủy thác Công việc/ Effective Delegation Skills
 • Năng Lực Quản Trị Dành Cho Quản Lý Cấp Trung/Management For Middle Managers
 • Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo/ Leadership Development Program
 • Quản trị đội ngũ/ Team Management
 • Quản Lý Con Người / Managing People
 • Quản trị hiệu quả công việc & KPIs/ Performance Management and KPIs
 • Quản trị theo mục tiêu/MBO
 • Quản trị theo các quá trình/BPM – Business Process Management
 • Lãnh đạo và phát triển nhân viên/Leading and Developing People
 • Lập kế hoạch hành động và báo cáo thực hiện/ Action Plan and Performance Report
 • Quản Trị Dự Án/ Project Management
 • Kỹ Năng Tư Duy Chiến Lược/ Strategy Thinking Skills
 • Kỹ Năng Quản Lý Stress/ Stress Management Skills
 • Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian/ Time Management Skills
 • Kỹ Năng Giám Sát/ Supervisory Skills
 • Kỹ Năng Nói Trước Công Chúng/ Public Speaking Skills
 • Sáu chiếc nón tư duy/ Six Thinking Hats
 • Sơ Đồ Tư Duy/ Mind Mapping
 • Kỹ Năng Viết Thư Thương Mại/ Effective Business Writing Skills
 • Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo/ Critical Thinking Skills
 • Tinh Thần Chiến Thắng/ Winning Attitude Skills
 • Kỹ Năng Quản Lý Cảm Xúc/ Emotion Control Skills
 • Kỹ Năng Làm Việc Nhóm/ Teamwork Skills
 • Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề/ Problem Solving Skills
 • Kỹ Năng Thuyết Trình/ Presentation Skills
 • Kỹ Năng Đàm phán & Thương lượng/ Negotiation Skills
 • Kỹ Năng Giải Quyết Xung Đột/ Conflict Resolution Skills
 • Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả/ Effective Communication Skills
 • Kỹ năng giảng dạy/ Train The Trainer
 • Quản Lý Nhân Tài/ Talent Management
 • Kỹ Năng Phỏng Vấn & Tuyển Chọn Nhân sự/ Selection & Interview Skills
 • Phân công Phân nhiệm và Ủy thác Công việc/ Effective Delegation Skills
 • Kỹ Năng Quản Trị Sự Thay Đổi/ Change Management Skills
 • Kỹ Năng Huấn Luyện & Truyền kinh nghiệm/ Coaching & Mentoring Skills
 • Kỹ Năng Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên/ Motivating Skills
 • Kỹ Năng Tư Duy Chiến Lược/ Strategy Thinking Skills
 • Phương pháp tư duy & Ra quyết định/ Critical Thinking & Decision Making
 • Kỹ năng quản trị và thu hồi công nợ/ Debt Collection & Management Skills
 • Kỹ năng Trưng bày Hàng hóa/ Commodities Display Skills

Chương trình đào tạo cho các bộ phận

 • Giám đốc Nhân sự/ Chief Human Resources Officer
 • Chiến Lược Nhân Sự/ Strategic HR
 • Tuyển Dụng nhân sự/ Recruitment
 • Đào tạo & Phát triển Nguồn Nhân Lực/HR Training & Development
 • Xây dựng Chính sách chế độ/ Benefit System
 • Pháp luật hiện hành về lao động/ Laws & Labour
 • Kỹ Năng Phỏng Vấn & Tuyển Chọn Nhân sự/ Selection & Interview Skills
 • Quản Lý Nhân Tài/ Talent Management
 • Kỹ năng giảng dạy/ Train The Trainer
 • Đánh giá nhân sự/ Personel Appraisal
 • Lương và Chế độ Đãi ngộ/ Compensation & Remuneration System
 • Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả/ Effective Communication Skills
 • Kỹ Năng Giải Quyết Xung Đột/ Conflict Resolution Skills
 • Kỹ Năng Đàm phán & Thương lượng/ Negotiation Skills
 • Kỹ Năng Thuyết Trình/ Presentation Skills
 • Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề/ Problem Solving Skills
 • Kỹ Năng Làm Việc Nhóm/ Teamwork Skills
 • Kỹ Năng Quản Lý Cảm Xúc/ Emotion Control Skills
 • Văn hóa doanh nghiệp/ Corporate Culture
 • CEO Nâng cao – chuyên sâu về chiến lược/ Strategic Management for CEO
 • Tinh hoa quản trị nhân sự SHRM/ SHRM Essentials of HR Management
 • Chiến lược phát triển nguồn nhân lực/ Strategic HR: Delivering Business Results
 • Hỗ trợ Thương mại/ Trade Marketing
 • Dự báo Thị trường và Kế hoạch bán hàng/ Sales forcast & Sales plan
 • Hành Vi Người Tiêu Dùng/ Consumer Behavior
 • Quản Lý Bán Hàng/ Sales Management
 • Giám Sát Bán Hàng chuyên nghiệp/ Professional Sales Supervisor
 • Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp/ Professional Selling Skills
 • Chăm Sóc Khách Hàng/ Customer Service
 • Quản Trị Mối Quan Hệ Với Khách Hàng/ CRM
 • Kỹ Năng Đàm phán & Thương lượng/ Negotiation Skills
 • Kỹ năng Trưng bày Hàng hóa/ Commodities Display Skills
 • Giám đốc Kinh doanh/ Chief Customer Officer
 • Xây Dựng Chiến Lược Và Lập Kế Hoạch Marketing/ Marketing Planning & Strategy
 • Quản Lý Dự Án Marketing/ Marketing Project Management
 • Nghiên cứu thị trường/ Marketing Research
 • Phân Tích Thông Tin cho Những Quyết Định Marketing/ Information For Marketing Decision Making
 • Marketing Kỹ Thuật Số/ Digital Marketing
 • Quản Trị Thương Hiệu/ Brand Management
 • Xây dựng Hệ thống phân phối/ Distribution Systems
 • Mô hình quản lý sản xuất tiên tiến/ Best Practices in Production
 • Kiểm soát chi phí trong sản xuất/ Product Cost Controlling
 • Quản lý Đội ngũ trong Sản xuất/ Team Management in Manufacturing
 • Đánh giá nhân sự trong sản xuất/Personel Appraisal in Manufacturing
 • Ứng dụng Mô hình 5S/ 5S
 • Phương pháp Cải tiến Liên tục/ Kaizen
 • Quản lý con người/ Managing People
 • Quản trị hiệu quả công việc & KPIs trong sản xuất / Performance Management & KPIs in Manufacturing
 • Quản trị theo các quá trình/BPM – Business Process Management
 • Kỹ Năng Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên/ Motivating Skills
 • Giám đốc Sản xuất/ Chief Production Officer
 • Chiến lược và kế hoạch sản xuất/ Production Strategy & Plan
 • Quản lý sản xuất/ Production Management
 • Quản lý chất lượng/ Quality Control System
 • Quản lý hậu cần sản xuất/ Logistics Management
 • Quản trị Lean trong sản xuất/ Lean Manufacturing
 • Kỹ Năng Quản lý Cuộc họp/ Meeting Management Skills
 • Kỹ Năng Huấn Luyện & Truyền kinh nghiệm/ Coaching & Mentoring Skills
 • Phân công Phân nhiệm và Ủy thác Công việc/ Effective Delegation Skills

ĐĂNG KÝ NHU CẦU ĐÀO TẠO INHOUSE

Hình ảnh đã tổ chức

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP